Góc học tập

Khoa Đông Phương  »  Góc học tập

Một số thông tin về kỳ thi HSK mới

I) VỀ CẤP ĐỘ THI:

1.Cấp độ thi:
Kỳ thi HSK có hai phần thi Viết và Nói. Phần thi viết bao gồm HSK cấp 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Phần thi nói bao gồm HSK sơ, trung và cao cấp. phần thi này sử dụng hình thức ghi âm.

 

笔试 Thi viết
口试 Thi nói
HSK(六级)HSK cấp 6
HSK(高级)HSK (Cao cấp)
HSK(五级)HSK cấp 5
HSK(四级)HSK cấp 4
HSK(中级)HSK (Trung cấp)
HSK(三级)HSK cấp 3
HSK(二级)HSK cấp 2
HSK(初级)HSK (Sơ cấp)
HSK(一级)HSK cấp 1

 

 
Riêng trong năm 2010, Việt Nam không tổ chức phần thi nói, nhưng vẫn đảm bảo giá trị bằng cấp tương đương.
  
2.      So sánh giữa HSK mới với HSK cũ; Tiêu chuẩn năng lực Hán nhữ Quốc tế và Hệ thống tham khảo chung ngôn ngữ châu Âu (CEF).
 
 
 
HSK
 
 词汇量
HSK cũ
Cấp
đ
国际汉语
欧洲语言框架(CEF
HSK mới
Lượng từ mới
能力标准
Hệ thống tham khảo chung ngôn ngữ châu Âu (CEF)
 
 
Tiêu chuẩn năng lực Hán nhữ Quốc tế
 
HSK(六级)
5000及以上
Cấp 10 - Cấp 11
五级 Cấp 5
C2
HSK cấp 6
5000 từ trở lên
HSK(五级)
2500
Cấp 9 - Cấp 10
五级 Cấp 5
C1
HSK cấp 5
2500 từ
HSK(四级)
1200
Cấp 7 - Cấp 8
四级 Cấp 4
B2
HSK cấp 4
1200 từ
HSK(三级)
600
Cấp 6 - Cấp 7
三级 Cấp 3
B1
HSK cấp 3
600 từ
HSK(二级)
300
Cấp 4 - Cấp 5
二级 Cấp 2
A2
HSK cấp 2
300 từ
HSK(一级)
150
Cấp 3 - Cấp 4
一级 Cấp 1
A1
HSK cấp 1
150 từ
 
(Lưu ý: So sánh này chỉ mang tính tham khảo)
 
II)               VỀ CẤU TRÚC ĐỀ THI, ĐIỂM,THỜI LƯỢNG THI:
Đề thi cấp 3 (khoảng cấp 6 – 7 cũ) có cấu trúc như sau:

CẤU TRÚC ĐỀ THI (CẤP 3)
STT
Phần thi
Phần thi nhỏ
Số lượng câu
Điểm
Thời gian
1
听力
第一部分
10
100 điểm
35 phút
2
第二部分
10
3
第三部分
10
4
第四部分
10
5
阅读
第一部分
10
100 điểm
25 phút
6
第二部分
10
7
第三部分
10
8
书写
第一部分
5
100 điểm
15 phút
9
第二部分
5
Tổng
80
300 điểm
75 phút

 
Để đạt được cấp thi đăng ký, thí sinh cần đạt được 60% số điểm của cấp thi mới được coi là đậu. Như vậy, với cấp 3 ở trên; thí sinh cần đạt được 180 điểm mới được đậu và cấp bằng.
 
III) VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THI, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ THI:
1) Giấy tờ cần thiết:
-    2 tấm hình 3x4
-    CMND photo (Hộ chiếu với người nước ngoài)
-    Mẫu đăng ký dự thi (lấy tại địa điểm thi ĐHSP TP.HCM)
2) Thời gian đăng ký và thời gian thi:
-    Thời gian đăng ký thi trước ngày 22/04/2010 tại VP.Khoa Trung Văn – ĐHSP TP.HCM, 222 Lê Văn Sỹ, Q3; Tp.HCM
-    Thời gian lấy phiếu báo thi: từ 10/05 đến 13/05/2010 Tại VP.Khoa Trung Văn – ĐHSP TP.HCM, 222 Lê Văn Sỹ, Q3; Tp.HCM
-    Thời gian thi: 16/05/2010.
 
 -         Lệ Phí thi căn cứ theo bảng sau:
 
Cấp thi
USD
VNĐ
1
15
300.000
2
20
400.000
3
25
500.000
4
30
600.000
5
35
700.000
6
40
800.000
 
Tỷ giá áp dụng: 1USD = 20.000 VND
IV)        Lưu ý:
-   Thí sinh đăng ký theo cấp độ.
-   Thí sinh nếu không đạt đủ số điểm theo yêu cầu (60%) sẽ không được cấp bằng mà chỉ nhận được giấy xác nhận thi và bảng điểm.
-   Số tiền đăng ký thi áp dụng theo tỷ giá USD/VND do ĐHSP TP.HCM đưa ra.
Tất cả các giấy tờ như: Giấy đăng ký thi; giấy báo thi; bằng cấp đều lấy lại VP.Khoa Trung Văn – ĐHSP TP.HCM, 222 Lê Văn Sỹ, Q3; Tp.HCM.
- CÁC BIỂU MẪU, ĐỀ THI, CÁC BẠN DOWNLOAD TẠI MỤC: GÓC HỌC TẬP TRÊN WEBSITE KHOA WWW.DP.LHU.EDU.VN