Góc học tập

Khoa Đông Phương  »  Góc học tập

Thành ngữ Trung Hoa (Kỳ 2) - 对 牛 弹 琴

Duì niú tán qín

cóng qián yǒu gè zhù míng de yīn yuè jiā gōng míng yí


tā de zhēng dàn dé fēi cháng hǎo
他的

dàn yǒu shí huì zuò xiē shǎ shì


yǒu yì tiān
tā kàn dào yì tóu niú zài tā jiā fù jìn de tián lǐ chī cǎo
,他他家附近的

tā yí xià zǐ yǒu le líng gǎn
他一下子

jiù pǎo chū qù wéi zhè tóu niú dàn qín


gōng míng yí dán de qǔ zǐ fēi cháng yōu měi
曲子

tā zì jǐ yě táo zuì zài yīn yuè zhī zhōng
他自己也

kě shì nà tóu niú gēn běn bù lǐ huì tā dàn zòu de měi miào yīn yuè
不理会

zhǐ gù zhe dī tóu chī cǎo


gōng míng yí gǎn dào shí fēn qí guài


tā xiǎng le xiǎng yòu kāi shǐ dàn


dàn zhè cì tā dàn de qǔ zǐ bìng bù hǎo tīng
曲子

tā zhè cì dán de yīn yuè tīng qǐ lái
起来

xiàng wén zǐ
méng chóng de wēng wēng shēng
子,

hái jiā zá zhe xiǎo niú de míng jiào shēng


zhè cì niú tīng dào yīn yuè lì jí yáo zhe wěi bā
立即

shù qǐ ěr duǒ jīn jīn yǒu wèi de tīng zhe
起耳

gōng míng yí xiào le qǐ lái
起来

hěn míng xiǎn
niú bù lǐ huì wǒ dán de qǔ zǐ
不理曲子

bìng bú shì yīn wèi wǒ de yǎn zòu bù hǎo


ér shì yīn wèi niú tīng bù dǒng


yě xīn shǎng bù liǎo gāng cái nà zhǒng gāo shēn de qǔ diào le


duì niú dàn qín
zhè zé chéng yǔ de yì sī shì bǐ yù duì yú chǔn de rén jiǎng shēn kè de dào lǐ
琴:意思是比喻道理。

对牛弹琴 - Đàn gảy tai trâu

Đàn gảy tai trâu

Ngày xưa có một nhạc sỹ tên Công Minh Nghi vô cùng nổi tiếng, tiếng đàn của anh ta rất hay. Tuy nhiên đôi lúc anh ta vẫn hay thường làm những chuyện ngốc nghếch.Một ngày nọ, anh ta trông thấy một đàn trâu đang gặm cỏ trên cánh đồng gần nhà. Bỗng chốc anh chơt có một linh cảm, anh bèn chạy đến chỗ đàn trâu và gảy đàn. Bản nhạc được gảy lên có âm hưởng tuyệt hay. Anh ta say sưa chìm đắm trong tiếng nhạc đó nhưng đàn trâu chẳng chút mảy may quan tâm đến thứ âm nhạc tuyệt mỹ mà anh ta tạo ra.Chúng vẫn cắm đầu gặm cỏ. Công Minh Nghi cảm thấy thật lạ. Anh ta nghĩ ngợi một lát rồi lại tiếp tục đàn. Lần này bản nhạc anh ta đánh không hay, nghe như tiếng âm thanh vo ve của ruồi muỗi, lại kèm thêm tiếng kêu của nghé.Lần này đàn trâu nghe thấy tiếng nhạc liền phẩy đuôi, vểnh tai nghe ngóng. Công Minh Nghi bèn cười và hiểu ra rằng trâu chẳng hề hiểu tí gì về bài nhạc anh ta đánh không phải do anh ta đánh dở mà do chúng không hiểu và không biết cách thưởng thức những âm thanh tuyệt mỹ vừa rồi.

Đàn gảy tai trâu: câu thành ngữ này ý chỉ việc giảng giải đạo lý cho những kẻ ngốc nghếch.