Góc học tập

Khoa Đông Phương  »  Góc học tập

Thành ngữ Trung Hoa (Kỳ 4) - 不入虎穴,焉得虎子

不入虎穴,焉得虎子 - KHÔNG VÀO HANG CỌP SAO BẮT ĐƯỢC CỌP (CÓ ÂM THANH MINH HỌA)

 

班超是东汉时后的军事家和外交家。东汉初年,匈奴贵族的力量比较强大,征服和统治曾是西汉辖属的西域(今甘肃西部及新疆一带)广大地区。匈奴贵族残酷的压迫西域各国人民,还不断到汉朝边境骚扰(sao rao),对东汉政权造成了很大的威胁。当时西域的一些国家即怕匈奴,又不愿疏远去西域各国建立友好关系。班超率领三十六人的使团首先到了鄯善国(thiện thiện quốc)。开始国王对班超一行十分敬重,愿意建立友好帮交,可是不久又迟疑不决,态度也冷淡起来。经过了解,原来是匈奴也派了使者,向鄯 善王威逼利诱(dung tien bac de du do), 族加压力。班超立即把随行人员召集起来,对他们说 :现在我们处在危险的境地。恐怕连性命也难保了!您们说该怎么办?大家坚决表示:“不管是死是活,都听从您的指挥!只有这样,我们的使命才能完成。”这天夜里,班超在匈奴人住的地方,顺着风放起火来,并死奋战,把一百多个匈奴人全部消灭。第二天,班超向鄯善王讲明了事情的经过,并重申汉朝政权对鄯善国的诚意。鄯善国王十分佩服他们的勇敢和智慧,立即表示同意与汉朝建立永久友好关系。

 不入虎穴,不得虎子”后来写作“不入虎穴,焉得虎子”,“”当“怎么”讲。有时也用来比喻不大但实现,就不能得到真知。
 
 
KHÔNG VÀO HANG CỌP, SAO BẮT ĐƯỢC CỌP
 
Ban Chiêu là nhà Quân sự, ngoại giao thời Đông Hán. Những năm đầu thời Đông Hán, thế lực của quý tộc Hung Nô rất lớn, đã chinh phục và thống trị một vùng rộng lớn phía Tây Vực trước từng thuộc về Tây Hán (Nay là một dải phía tây Cam Túc và Tân Cương). Quý tộc Hung Nô không những áp bực tàn bạo các nước Tây vực, mà còn không ngừng quấy phá vùng biên cương của triều Hán, tạo ra một sự uy hiếp vô cùng lớn đối với chính quyền Đông Hán.Một số quốc gia Tây Vực lúc đó sợ sự uy hiếp của Hung Nô, lại không giám kết giao với các nước Tây Vực ở xa khác. Ban Chiêu soái lĩnh đoàn sứ giả 36 người trước tiên đến nước Thiện Thiện.Lúc mới đầu, quốc vương nước này đối sử rất kính trọng với Ban Chiêu, tỏ ý muốn kết giao láng giềng. Nhưng không lâu sao thì có thái độ chần chừ không quyết đinh, thái độ cũng lạnh nhạt đi. Qua tìm hiểu thì Hung Nô cũng phái sứ giả đến, chúng dùng tiền bạc dụ dỗ và uy hiếp, tăng cường áp lực. Ban Chiêu lập tức tập trung tùy tùng trong đoàn lại và nói “Bây giờ chúng ta đang ở vùng biên giới nguy hiểm, sợ ngay cả tính mạng cũng không giữ được! các ngươi thấy phải làm sao?”. Mọi người kiên quyết nói “Không kể sống hay chết, đều nghe theo lệnh người! chỉ có như vậy, sứ mệnh của chúng ta mới hoàn thành được”. Đêm hôm đó, Ban Chiêu đến chỗ của người Hung Nô, phóng hỏa thuận theo chiều gió, đồng thời đánh vào quyết liệt, giết hết hơn một trăm người Hung Nô. Ngày hôm sau, Ban Chiêu nói rõ sự tình với Quốc vương nước Thiện Thiện , đồng thời lần nữa nhắc lại thành ý của Nhà Hán với nước Thiện Thiện. Quốc vương nước Thiện Thiện rất khâm phục sự tài trí và dũng cảm của họ, lập tức đồng ý thiết lập quan hệ hữu hảo lâu dài với Nhà Hán.
 
Câu “不入虎穴,不得虎子” sau được viết thành “不入虎穴,焉得虎子”. Chữ “” giống như “怎么”. Có lúc ví von nếu không có lòng dũng cảm thì không thể có được sự trải nghiệm chân thực.

  Các bạn nếu không coi được thì các bạn cần download adobe flash player

如果您看不到就要下载 download adobe flash player