Ban chấp hành

Khoa Đông Phương  »  Đoàn Hội sinh viên  »  Ban chấp hành

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Đông phương học nhiệm kỳ 2012 - 2013

   
 

ThS. Phan Thế Anh

Giảng viên

Chức vụ: Bí thư Đoàn Khoa

 
 

Đ/c Trần Ngọc Thắng

10DN112

Chức vụ: Phó bí thư Đoàn Khoa

 

Đ/c Trần Thị Thu Thuỷ

10DH112

Chức vụ: Phó bí thư Đoàn Khoa

Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Phượng

11VN111

Thư ký BCH

Đ/c Đào Kim Oanh

11DT111

Uỷ viên BCH

Đ/c Cao Kim Ngân

11DH111

Uỷ viên BCH

Đ/c Trần Nhật Quang

11DN111

Uỷ viên BCH

Đ/c Nguyễn Tiến Hợp

10VN111

Uỷ viên BCH

Đ/c Vũ Văn Hợp

10DN112

Uỷ viên BCH