Ban chấp hành

Khoa Đông Phương  »  Đoàn Hội sinh viên  »  Ban chấp hành

BCH Liên chi Hội Sinh viên Khoa Đông phương học nhiệm kỳ 2012 - 2013

   
 

Đ/c Trần Ngọc Thắng

10DN112

Chức vụ: Chủ tịch Liên Chi Hội

 
 

Đ/c Nguyễn Thị Yến

10DH111

Chức vụ: Phó chủ tịch LCH

 

Đ/c Vũ thị Hoàng Yến

10DN112

Chức vụ: Phó chủ tịch LCH

Đ/c Nguyễn Thành Phương

10DN111

Uỷ viên BCH Hội

Đ/c Trần Thị Hoài Thu

11DT111

Uỷ viên BCH Hội

Đ/c Nguyễn Thuý Luật

11VN111

Uỷ viên BCH Hội

Đ/c Đào Thị Xuân Mai

10VN111

Uỷ viên BCH Hội

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng

11DN112

Thủ quỹ BCH 

Đ/c Võ Chiêu Hoàng

11DH111

Uỷ viên BCH Hội