Ban chấp hành

Khoa Đông Phương  »  Đoàn Hội sinh viên  »  Ban chấp hành

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Đông phương học nhiệm kỳ 2014 - 2015

   
 

ThS. Phan Thế Anh

Giảng viên 

Chức vụ: Bí thư Đoàn Khoa

 
 

Đ/c Phạm Thị Minh Huệ

12VN111

Chức vụ: Phó bí thư Đoàn Khoa

 

Đ/c Nguyễn Thuý Luật

11VN111

Chức vụ: Phó bí thư Đoàn Khoa

Đ/c Phan Quốc Thanh

13VN111

Uỷ viên BCH Đoàn Khoa

Đ/c Phạm Thị Mai Phương

12DH111

Thư ký BCH Đoàn Khoa

Đ/c Lê Thị Ngọc Duyên

12DN112

Uỷ viên BCH Đoàn Khoa

Đ/c Trầm Ngọc Tuyền

13DN113

Uỷ viên BCH Đoàn Khoa

Đ/c Bùi Kiều Hạ Lan

13DH111

Uỷ viên BCH Đoàn Khoa

Đ/c Phạm Hoài Thu

12DH111

Uỷ viên BCH Đoàn Khoa