Ban chấp hành

Khoa Đông Phương  »  Đoàn Hội sinh viên  »  Ban chấp hành

BCH Liên chi Hội Sinh viên Khoa Đông phương học nhiệm kỳ 2014 - 2015

   
 

Đ/c Nguyễn Thuý Luật

11VN111

Chức vụ: Chủ tịch Liên Chi Hội

 
 

Đ/c Võ Thị Trúc Linh

12VN111

Chức vụ: Phó Chủ tịch LCH

 

Đ/c Đỗ Thuỷ Tiên

12DN111

Chức vụ:  Phó Chủ tịch LCH

Đ/c Lê Thị Lệ

12DH111

Uỷ viên BCH (MC)

Đ/c Trần Thị Duyên

13DT111

Uỷ viên BCH 

Đ/c Mai Thị Nga

13DH112

Uỷ viên BCH 

Đ/c Nguyễn Anh Minh

13DN111

Uỷ viên BCH 

Đ/c Vũ Thành Sang

12VN111

Uỷ viên BCH 

Đ/c Trần Mạnh Phi

13DN113

Uỷ viên BCH