Ban chấp hành

Khoa Đông Phương  »  Đoàn Hội sinh viên  »  Ban chấp hành

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Đông phương học nhiệm kỳ 2015 - 2016

 
 
 

ThS. Phan Thế Anh

Giảng viên 

Chức vụ: Bí thư Đoàn Khoa

 
   
 

Đ/c Trần Mạnh Phi

13DN113 

Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn Khoa

 

 

Đ/c Trầm Ngọc Tuyền

13DN113 

Uỷ viên BCH Đoàn Khoa (MC)

 

Đ/c Bùi Kiều Hạ Lan

13DH111 

Uỷ viên BCH Đoàn Khoa

Đ/c Trần Thành Đạt

14DN111 

Uỷ viên BCH Đoàn Khoa

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo

14DN112 

Thư ký BCH Đoàn Khoa

 

Đ/c Lê Đạt Nhựt Minh

14VN111 

Uỷ viên BCH Đoàn Khoa