Ban chấp hành

Khoa Đông Phương  »  Đoàn Hội sinh viên  »  Ban chấp hành

BCH Liên chi Hội Sinh viên Khoa Đông phương học nhiệm kỳ 2015 - 2016

 
 
 

Đ/c Trần Mạnh Phi

13DN113

Chức vụ: Chủ tịch Liên chi Hội

 
   

 

Đ/c Trần Thị Duyên

13DT111

Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên chi Hội

 

 

Đ/c Nguyễn Anh Minh

13DN111

Uỷ viên BCH Liên chi Hội

 

Đ/c Phan Quốc Thanh

13VN111

Uỷ viên BCH Liên chi Hội

Đ/c Tất Gia Thanh

14DH111

Uỷ viên BCH Liên chi Hội

Đ/c Bùi Phương Anh

14DH111

Thư ký BCH Liên chi Hội

 

Đ/c Nguyễn Thị Tú Linh

14DT111

Uỷ viên BCH Liên chi Hội