Ban chấp hành

Khoa Đông Phương  »  Đoàn Hội sinh viên  »  Ban chấp hành

BCH Đoàn Khoa Đông phương học nhiệm kỳ 2016 - 2017

Đ/c Phan Thế Anh

Giảng viên 

Chức vụ: Bí thư Đoàn Khoa

 
 

Đ/c Đặng Thị Phương Thảo

14DN112

Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn Khoa

 

 

Đ/c Trần Thành Đạt

14DN111

Uỷ viên BCH Đoàn Khoa 

 

Đ/c Lê Đạt Nhựt Minh

14VN111 

Uỷ viên BCH Đoàn Khoa

Đ/c Tăng Kim Nhơn

15DH111 

Uỷ viên BCH Đoàn Khoa

 

Đ/c Thị Thu Thảo

15DN113

Uỷ viên BCH Đoàn Khoa

 

 

Đ/c Lê Trọng Khải

15DT111

Uỷ viên BCH Đoàn Khoa