Liên hệ

Khoa Đông Phương  »  Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Khoa Đông Phương

Điện thoại: 0613.951.926

Địa chỉ: Phòng E206, cơ sở 3, Đại học Lạc Hồng, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

 Email: khoadongphuonglhu@gmail.com

 Website: http://dp.lhu.edu.vn

www.facebook.com/khoadongphuong